Vložte hľadaný výraz
 
Nákupný vozík0 Produkty - 0,00 EUR
Doručenie
Celková cena:
0,00 EUR
Prejsť do košíka
0
LIST

Často kladené otázky

Pripravili sme si pre vás najčastejšie kladené otázky. Pokiaľ sa vám v tejto sekcii nepodarí nájsť odpoveď na vašu otázku neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy.

Môže to byť spôsobené:
 • Prázdnym zásobníkom peliet.
 • Zaseknutou spodnou slimákovou násypkou.
 • Spálenou poistkou.
 • Poškodeným motorom.
 • Opotrebovanou priechodkou (vývodom) a tak sa spodná slimákova násypka otáča pod uhlom.
Mali by ste skontrolovať:
 • Zásobník peliet.
 • Spodnú slimákovu násypku – musí sa hýbať.
 • Priechodku (vývod).
 • Poistky.
Náhradné diely, ktoré by ste mohli potrebovať k vyriešeniu problému:
 • Prevodový motor.
 • Poistky.
 • Priechodka (vývod).
Môže to byť spôsobené:
 • Nesprávnym umiestnením misky horáka.
 • Vytváraním škvary pri horáku v dôsledku nekvalitných peliet.
 • Usadenými kachľami od výfukového potrubia až po komín.
Mali by ste skontrolovať:
 • Tesnosť sklá kachlí.
 • Zahrievanie zapaľovača v miske horáka.
 • Sčernenie peliet v mieste umiestnenia zapaľovača v miske horáka.
 • Umiestnenie misky horáka.
 • A ak je potrebné vyčistiť kachle od výfukového potrubia až po komín. Zamerajte sa pritom na dôkladne vyčistenie spaľovacej komory až po odsávač dymu, najlepšie za použitia čistiacej kefy.
 • Opláchnuť misku horáka.
Náhradné diely, ktoré by ste mohli potrebovať k vyriešeniu problému:
 • Zapaľovač.
 • Čistiaca kefa.
 • Sklenená tesniaca šnúra.
Môže to byť spôsobené:
 • Zaseknutím odsávača v dôsledku škvary/popola.
 • Poškodením motora.
 • Poistkou na kábli smerujúceho od odsávača dymu k doske s plošnými spojmi (len u niektorých typov peletových kachlí).
Mali by ste vyskúšať:
 • Opatrne vybrať odsávač dymu a opláchnuť ho.
 • Skontrolovať všetky konektory či sú správne umiestnené a nie sú uvoľnené.
 • Vymeniť poistky.
 • Vymeniť vývod dymu.
Náhradné diely, ktoré by ste mohli potrebovať k vyriešeniu problému:
 • Vývod dymu.
 • Poistky.
 • Čistiaca kefa.
 • Tepelne odolný silikón.
Môže to byť spôsobené:
 • Nedosiahnutím minimálnej prevádzkovej teploty.
 • Nemožnosťou otočenia ventilátora/zaseknutím z dôvodu zlej údržby.
 • Či sa ventilátor zasekol v dôsledku nedostatočného čistenia
 • Poškodením ventilátora.
Mali by ste vyskúšať:
 • Počkať, kým nie je dosiahnutá vhodná prevádzková teplota. 

 • Vyčistiť ventilátor. 

 • Vyčistiť ventilátor. 
 • Namazať ventilátor s WD-40. 
 • Vymeniť ventilátor. 
Náhradné diely, ktoré by ste mohli potrebovať k vyriešeniu problému:
 • Čistiaca kefa.
 • WD-40.
 • Teplovzdušný ventilátor.
Môže to byť spôsobené:
 • Odpojenou ručnou poistkou.
 • Vypadnutou hlavnou poistkou.
 • Chybou v riadiacom programe.
 • Chybou samotného displeja.
Mali by ste vyskúšať:
 • Pripojiť odpojenú ručnú poistku.
 • Vymeniť poistku.
 • Neporušenosť (plochého) kábla.
 • Skontrolovať konektor, aby nebol uvoľnený.
 • Skontrolovať riadiaci program.
 • Skontrolovať displej.
Náhradné diely, ktoré by ste mohli potrebovať k vyriešeniu problému:
 • Poistky.
 • Displej.
 • (Rovný) kábel.
 • Kontaktujte technika
Môže to byť spôsobené:
 • Prázdnym zásobníkom peliet.
 • Palety nepadajú do misky horáka.
 • Vyhodením poistky z dôvodu prehriatia.
 • Automatickým vypnutím peletových kachlí.
 • Nekvalitnými peletami.
 • Nedostatočným množstvom peliet.
Mali by ste vyskúšať:
 • Pridať pelety.
 • Vymeniť alebo zapnúť poistku.
 • Zmeniť nastavenie a vypnúť automatickú funkciu vypnutia kachlí.
 • Zmeniť pelety (typ, výrobcu).
 • Upraviť množstvo peliet (pokiaľ je to možné).
 • Skontrolovať spodnú slimákovu násypku – musí sa rovnomerne otáčať (pridávať pelety).
Náhradné diely, ktoré by ste mohli potrebovať k vyriešeniu problému:
 • Prevodový motor.
 • Pelety.
 • Poistky.
Môže to byť spôsobené:
 • Nedosiahnutím minimálnej teploty dymu.
 • Zlyhaním zapaľovania.
 • Nekvalitnými peletami.
 • Zlým spaľovaním, zapríčinené zanesenými alebo nesprávne vyčistenými kachľami.
 • Nedostatočným množstvom peliet
Mali by ste vyskúšať:
 • Vyčistiť (vyprázdniť) misku horáka.
 • Skontrolovať misku horáka či neobsahuje škvaru.
 • Vyčistiť celé kachle, aby bol zabezpečený prievan (pohyb vzduchu).
 • Skontrolovať množstvo pelet (prúdi dostatok), množstvo popola (nie je príliš veľa) a prevodový motor (nezasekáva sa).
 • Zmeniť pelety (typ, výrobcu).
Náhradné diely, ktoré by ste mohli potrebovať k vyriešeniu problému:
 • Prevodový motor.
 • Čidlo teploty spalín.
 • Čistiaca kefa.
Môže to byť spôsobené:
 • Zablokovaným prieduchom.
 • Nekvalitnými peletami, ktorých spaľovaním sa vytvára škvara.
 • Netesne uzavretými dverami kachlí.
 • Príliš veľkým množstvom peliet
 • Nedostatočným množstvom vzduchu v prostredí kachlí.
 • Chybou v kontrolnom programe
Mali by ste vyskúšať:
 • Vyčistiť (vyprázdniť) misku horáka.
 • Zmeniť pelety (typ, výrobcu).
 • Zmeniť nastavenie objemu priechodu peliet
 • Reset kontrolného programu.
 • Vymeniť poškodené čidlo teploty spalín.
Náhradné diely, ktoré by ste mohli potrebovať k vyriešeniu problému:
 • Čistiaca kefa.
 • Sklenená tesniaca šnúra.
 • Lepidlo.
 • Kontaktujte technika
 • Reštartujte ovládací program
 • Doska s plošnými spojmi.
Môže to byť spôsobené:
 • Chybným čidlom teploty spalín.
 • Prehrievaním kachlí.
 • Chybou v kontrolnom programe.
 • Chybou teplovzdušného ventilátora.
Mali by ste vyskúšať:
 • Počkať, kým sa kachle neochladia.
 • Vyčistiť alebo umyť čidlo teploty spalín (vedľa odsávača dymu).
 • Vymeniť čidlo teploty spalín (vedľa odsávača dymu).
 • Vyčistiť alebo umyť teplovzdušný ventilátor.
 • Vymeniť teplovzdušný ventilátor.
 • Kontaktujte technika
Náhradné diely, ktoré by ste mohli potrebovať k vyriešeniu problému:
 • Čidlo teploty spalín.
 • Teplovzdušný ventilátor.
 • Kontaktujte technika