Vložte hľadaný výraz
 
Nákupný vozík0 Produkty - 0,00 EUR
Doručenie
Celková cena:
0,00 EUR
Prejsť do košíka
0
LIST
Obchodné podmienky a GDPR spoločnosti Team Spareparts Group Aps

Všeobecné informácie: 

Obchodné meno:  Team Spareparts Group Aps 

Adresa: Klejsgårdvej 19A 

DK-7130 Juelsminde, Dánsko 

E-mailová adresa: info@dielypeletovekachle.sk

 

Telefónne číslo:  +45 00 00 00 00

Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru 

Zákazníci majú 14 dní na zrušenie objednávky alebo vrátenie nakúpeného tovaru z online obchodu www.dielypeletovekachle.sk. Táto 14-dňová lehota začína plynúť odo dňa od kedy vám bola objednávka doručená. 

Zákazník ma povinnosť nás kontaktovať do 14 dní odo dňa doručenia zakúpeného tovaru v prípade, že sa zakúpený tovar rozhodne vrátiť. Povinnosťou zákazníka je zaslať formálny e-mail so všetkými potrebnými náležitosťami na adresu info@reservedelpilleovn.dk. Nevyhnutnou súčasťou formálneho e-mailu musí byť jasne špecifikovaný predmet žiadosti, buď zrušenie tovaru alebo vrátenie tovaru. Nie je možné, aby zákazník odmietol prevziať zaplatený tovar bez predchádzajúceho upozornenia na zrušenie objednávky/vrátenie tovaru a tým takto vyjadril zmenu svojho rozhodnutia. 

Podmienky vrátenia tovaru  

Zákazník musí poslať zakúpený tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa kedy nás informoval o zrušení objednávky alebo vrátení tovaru. Zákazník nesie všetky náklady spojené s vrátením produktu. Zákazník nesie zodpovednosť a všetky rizika až do dátumu doručenia. 

Niektoré typy produktov nie je možné vrátiť štandardnými prepravnými spôsobmi z dôvodu ich špecifických vlastností. Špeciálne produkty a doplnky, ako i na zákazku vyrobené produkty podľa špecifických požiadaviek nie je možné vrátiť. 

Ešte raz zdôrazňujeme, že zákazníci sami znášajú náklady na vrátenie produktu a tým, teda zo strany spoločnosti nie sú tieto náklady kompenzované. Všetky produkty, ktoré sú vrátené musia byť zaslané na adresu nášho skladu. Nie je možné vracať produkty prostredníctvom odberných miest, takéto zásielky nevyzdvihujeme! 

V akom stave je nutné vrátiť zakúpený tovar? 

Zákazník zodpovedá za akékoľvek zhoršenie hodnoty produktu spôsobené iným zaobchádzaním než tým, ktoré je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastnosti a funkcií výrobku. Inými slovami – zákazník si môže vyskúšať výrobok tak, akoby si ho vyskúšal vo fyzickom obchode a teda ho nesmie uviesť do skutočného používania. 

Pokiaľ je s produktom manipulované iným spôsobom, ako je uvedené v prechádzajúcom odseku, tak sa bude daný produkt považovať za použití. Pre zákazníka to znamená, že pri vrátení tovaru mu bude vyplatená časť z nákupnej ceny, alebo mu nebudú vrátené žiadne finančné prostriedky. Toto rozhodnutie závisí na aktuálnej trhovej hodnote daného tovaru.  

Vrátenie nákupnej ceny 

Pokiaľ sa vám zakúpený tovar z nejakého dôvodu nepozdáva, budú vám vrátené peniaze vo výške hodnoty zakúpeného tovaru. Zákazník zodpovedá za prípadne zníženie hodnoty tovaru, ktoré sa následne odpočíta od pôvodnej ceny.  

Ak zákazník využije svoje právo na zrušenie/vrátenie tovaru, tak naša spoločnosť mu v stanovenom termíne vráti všetky prijaté platby okrem nákladov spojených so zaslaním tovaru späť a dodatočných nákladov, ktoré vyplynuli s vami zvolenou metódou prepravy. Vrátenie peňazí prebehne vo všetkých prípadoch bez zbytočného odkladu a do maximálne 14 dní odo dňa, kedy nám z vašej strany bolo doručené rozhodnutie o zrušení/vrátení tovaru. Vrátenie finančný prostriedkov prebehne rovnakým platobným spôsobom, akým prebehla pôvodná transakcia nákupu (výnimka v prípade, že naša spoločnosť súhlasila s iným spôsobom).  

Vrátenie peňazí zákazníkovi môžeme pozastaviť až do okamihu, kým nedostaneme zakúpený tovar naspať a to v prípade, že zákazník nedokáže poskytnúť potrebné dokumenty, ktoré potvrdzujú vrátenie tovaru. 

Adresa na vrátenie tovaru  

Team Spareparts ApS 

Klejsgårdvej 19A  

7130 Juelsminde 

Dánsko 

Poznámka: Všetky balíky musia byť poslané na adresu nášho skladu. Nie je možné vracať produkty prostredníctvom odberných miest, takéto zásielky nevyzdvihujeme a za prípadné problémy nezodpovedáme! 

Vrátenie chybného tovaru 

Pokiaľ sa rozhodnete nakupovať na stránke www.dielypeletovekachle.sk máte právo uplatniť na zakúpený tovar 24-mesačnú záruku. Pre zákazníka to znamená, že poškodený tovar si môže nechať opraviť, či nahradiť za nový, zákazník môže získať zľavu z ceny, prípadne môže získať vrátenie nákupnej ceny. Spôsob vybavenia závisí od konkrétnej situácie. 

Nevyhnutnou požiadavkou je, aby záruka bola oprávnená a aby chyba (vada) výrobku nebola zapríčinená nesprávnym alebo neodborným používaním, prípadne iným (úmyselným/neúmyselným) škodlivým správaním. 

Zákazníci sa nemôžu sťažovať na chyby, ktoré sami spôsobili alebo na tie, ktoré vznikli v dôsledku bežného používania/opotrebenia. 

Pri výrobkoch s obmedzenom trvanlivosťou platí, že bežné opotrebenie nie je vadou v rámci záručných podmienok, i keď môže nastať pred uplynutím 24-mesačnej záruky. 

*Platí u zapaľovačoch, ktoré majú obmedzenú životnosť. Výrobca uvádza životnosť 10-60 mesiacov v závislosti od prevádzkového zaťaženia a prietoku vzduchu. 

Časový aspekt v otázke poškodeného tovaru 

V prípade, že na nakúpenom tovare bola objavená nejaká chyba, je nutné bezodkladne oznámiť túto skutočnosť predajcovi. Vaša žiadosť bude spracovaná a o jej postupe vás budeme informovať.  

V prípade, že je zákazníkova žiadosť oprávnená naša spoločnosť vracia (primerané) náklady na poštovné. 

Poznámka: Všetky balíky musia byť poslané na adresu skladu. Nie je možné vracať produkty prostredníctvom odberných miest, takéto zásielky nevyzdvihujeme! 

Adresa na vrátenie tovaru: 

Team Spareparts ApS 

Klejsgårdvej 19A  

7130 Juelsminde 

Dánsko 

Aké informácie potrebujeme od zákazníkov vracajúcich zakúpený tovar? 

V prípade, že sa rozhodnete vrátiť tovar zakúpený prostredníctvom stránky www.dielypeletovekachle.sk môže tak učiniť do 14 dní bez udania dôvodu.  

V prípade, že zákazník vracia tovar, ktorý je chybný, tak je povinný detailne opísať chybu a uviesť číslo faktúry. 

Kontaktná e-mailová adresa: info@reservedelpilleovn.dk 

Poznámka: Všetky balíky musia byť poslané na adresu skladu. Nie je možné vracať produkty prostredníctvom odberných miest, takéto zásielky nevyzdvihujeme! 

Zákazníci majú povinnosť vrátiť tovar v originálnom balení. Pripomíname zákazníkom, aby si nezabudli uschovať účtenku o zaplatení poštovného na základe, ktorého mu budú vrátené náklady na poštovné (v primeranej/štandardnej výške). 

Aké platobné karty akceptujeme na našej stránke? 

Akceptujeme nasledujúce platobné karty: Visa, Mastercard a Maestro. 

Celková suma vašej objednávky je výsledná suma, ktorú vynaložíte na zaplatenie tovaru – táto suma bude zahrňovať všetky potrebné skutočnosti ako cena tovaru, DPH, poštovné a bankový poplatok.  

Všetky ceny na www.dielypeletovekachle.sk sú uvedené v eurách a zahrňujú 20% DPH. 

Preprava 

Naša spoločnosť využíva služby kuriérskych a prepravných spoločností GLS a DPD, v procese doručenia tovaru na zákazníkom zadanú adresu.  

Všetky balíky musia byť poslané na adresu skladu. Nie je možné vracať produkty prostredníctvom odberných miest, takéto zásielky nevyzdvihujeme! 

Sťažnosti a odvolania 

V prípade akýchkoľvek sťažností spojených s nákupom produktu kontaktujte prosím: info@reservedelpilleovn.dk.  

Ak nedokážeme nájsť odpovedajúce riešenia na vašu prípadnú sťažnosť, v tom prípade môžete podať oficiálne stanovisko (v angličtine/dánštine) prostredníctvom centra na sťažností v materskej krajine predajcu - Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning (Competition and Consumer Agency’s Center for Complaints) Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, na stránke https://www.forbrug.dk/english/

Ochrana osobných údajov (GDPR) v spoločnosti Team Spareparts Group ApS 

Osobné údaje sú zhromažďované iba v rozsahu a v prípadoch relevantných k účelu podnikania. Osobné údaje sú zhromažďované iba v prípadoch, kedy je aktivita daného zákazníka priamo spojená s Team Spareparts Group ApS.  

Pri zbieraní, spracovaní a používaní osobných informácií o našich zákazníkoch, je vždy kladený dôraz na dodržiavanie všetkých príslušných zákonných ustanovení. 

Osobné informácie o zákazníkoch sú uchovávané po dobu vyžadujúcu právnymi predpismi a po dobu  pokiaľ sú relevantné pre účel, na ktorý boli zhromaždené. 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame? 

V prípade, že sa rozhodnete u nás realizovať nákup, tak je potrebné, aby nám boli poskytnuté určité osobné informácie. Tieto informácie sú zbierané a spracovávané z dôvodu kompletizácie objednávky, ako i z dôvodu skvalitnenia ponuky našich služieb. 

Medzi informácie, ktoré naša spoločnosť zbiera a spracováva patrí: meno, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa doručenia (ak je odlišná od fakturačnej adresy), telefónne číslo a platobné informácie. 

Naša spoločnosť Team Spareparts Group ApS zbiera a spracováva osobné informácie v prípade, že zákazník: 

  • Navštívi našu internetovú stránku. 

  • Nakúpi niektorí z našich produktov. 

  • Vytvorí si u nás zákaznícky účet. 

  • Prihlási sa k odoberaní noviniek. 

  • Ohodnotí našu stránku. 

  • Opýta sa nás otázku, pošle sťažnosť alebo poskytne spätnú väzbu. 

Zodpovednosť za prácu s osobnými údajmi 

Zodpovednosť za zber, spracovanie a používanie osobných údajov je na prevádzkovateľovi internetovej stránky www.dielypeletovekachle.sk, ktorý ma sídlo na adrese: Klejsgårdvej 19A,DK-7130 Juelsminde, Dánsko. 

Účel spracovania osobných údajov 

Bežné kontaktné informácie o zákazníkovi, ako je napríklad meno alebo adresa sú zbierané a spracovávané z dodacích dôvodov – aby bolo možné zakúpený tovar doručiť na zadanú adresu. Informácie o e-mailových adresách sú zbierané a spracovávané z potvrdzovacích dôvodov – aby bolo možné zaslať potvrdenie o objednávke ako i potvrdenie o doručení. 

Pri zaplatení za zakúpený produkt, naša spoločnosť zbiera a spracováva informácie: meno, kartové údaje (informácie uvedené na debetnej/kreditnej karte) a zákazníkovu IP adresu. Tieto informácie sú nevyhnutné na zabezpečenie plynulej platobnej transakcie a sú používané a uchovávané iba na vyrovnanie platby a splnenie obchodnej zmluvy. 

V prípade, že zákazník udelil súhlas pri registrácii (alebo priamo na našej internetovej stránke) bude jeho e-mailová adresa pridaná do zoznamu pre zasielanie našich ponúk. Zákazník sa môže kedykoľvek prihlásiť alebo odhlásiť z tohto zoznamu. Každá jedna zaslaná ponuka obsahuje odkaz, na ktorom sa zákazníci môžu odhlásiť zo zoznamu. Pokiaľ je spracovanie osobných údajov zákazníka založené na jeho súhlase, môže byť tento súhlas kedykoľvek odvolaný. 

Zákazník má možnosť neposkytnúť osobné údaje pri vyplňovaní objednávky, avšak pokiaľ sa tak rozhodne učiniť nebude si môcť zakúpiť tovar z našich stránok. 

Zákazníkove osobné informácie (okrem e-mailovej adresy na ktorú zákazník potvrdil zasielanie ponúk) budú vymazané do 6 rokov od doručenia zakúpeného tovaru. 

Ďalší príjemcovia osobných údajov 

Naša spoločnosť neposkytuje ani nepredáva osobné informácie tretím stranám, ani nepresúva osobné informácie do iných štátov. 

Pokiaľ sa zákazník rozhodne zakúpiť tovar, tak naša spoločnosť poskytne informácie (meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu) nášmu partnerovi zaisťujúcemu prepravu tovarov. Tieto informácie sú poskytované za účelom dodania nakúpeného tovaru. 

V prípade, že boli porušené práva ochrany osobných údajov, takáto skutočnosť bude nahlásená  na virk.dk. Náš obchod a platobný systém beží prostredníctvom Dan Domain A/S a Epay/Bambora, ktoré sa starajú o spracovanie dát. Všetky osobné údaje, ktoré boli poskytnuté a použité v našom obchode, sú bezpečne uložené v Dan Domain A/S, Epay/Bambora Uniconta, Mycommerce360.dk a v IEX dáta centre. 

Naša spoločnosť uzatvorila s našimi spracovateľmi údajov zmluvy, ktoré zaručujú našim zákazníkom, že všetky platné pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov budú dodržané.  

Práva registrovaného zákazníka 

Po zaregistrovaní na našej stránke, sú vaše uvedené osobné dáta zhromažďované/spracovávané, zároveň však obdržíte súhrn práv, ktoré musíme vždy dodržiavať. Zákazník má právo požiadať o nasledujúce: 

  • Prístup a zmenu/opravu osobných údajov. 

  • Zmazanie osobných údajov. 

Okrem toho má zákazník právo namietať voči spracovaniu osobných údajov a takisto má právo podať sťažnosť orgánom zabezpečujúcim ochranu osobných údajov. 

V prípade, že si viac neželáte spracovanie vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať cez e-mailovú adresu: info@reservedelpilleovn.dk  

Riaditeľom spoločnosti Team Spareparts ApS a teda osoba, ktorá má prístup k vaším registračným údajom je  pán Lars Sørensen. 

Neuchovávame šifrované informácie o zákazníkoch. 

Neprenášame šifrované informácie o zákazníkoch. 

Záruka najnižšej ceny 

Našim cieľom je byť tou najlacnejšou voľbou (bez akejkoľvek úhony na kvalite poskytovaných tovarov) na slovenskom trhu s náhradnými dielmi pre peletové kachle. Na väčšinu našich produktov preto takzvane Garantujeme cenu. To znamená, že pokiaľ zákazník nájde lacnejší produkt na ktorejkoľvek slovenskej internetovej stránke, tak mi vám ho za túto cenu ponúkneme a navyše získate ešte 10% bonus. 

Pokiaľ sa zákazník rozhodne využiť našu garanciu musí byť schopný preukázať, že iná slovenská stránka poskytuje 100% rovnaký produkt. Daná stránka nesmie byť stránkou krachujúcej spoločnosti (v konkurze) alebo sa nemôže jednať o spoločnosť so zastaveným predajom (napríklad bazár). Musí sa jednať o spoločnosť, ktorá „normálne“ funguje. Pri porovnávaní ceny je dôležité zahrnúť i dopravu – porovnávať ceny vrátane nákladov na dopravu. Preto naša spomínaná garancia zahŕňa produkt vrátane nákladov na prepravu. 

Ak sú vyššie stanovené podmienky splnené, naša spoločnosť poskytne 1 z produktov za odpovedajúcu cenu – 10%.  

Táto záruka vyprší až po 14 dní odo dňa nákupu. 

Zásady ochrany osobných údajov 

Zásady ochrany osobných údajov sú transparentne dostupné na našej stránke a predstavujú jednu z našich najdôležitejších priorít. Práve vyhlásenie o ochrane osobných údajov návštevníkov obsahuje typy zbieraných a spracovávaných informácií, vrátane spôsobu nakladania s nimi. 

Pokiaľ, máte ďalšie otázky alebo potrebuje získať nejaké informácie ohľadom ochrany osobných údajov, neváhajte nás prosím kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: info@reservedelpilleovn.dk

Protokoly 

www.dielypeletovekachle.sk dodržiava základné pravidlá pre používanie protokolov. Tieto protokoly zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve internetových stránok. Všetky hostiteľské spoločnosti  realizujú túto aktivitu a používajú ju na analýzu hostingových služieb. Informácie, ktoré sú zozbierané v protokoloch zahrňujú internetový protokol adresy (IP adresa), typ internetového prehliadača, ISP, dátum a čas, stránky s odporúčaním/ukončením a niekedy môžu obsahovať aj počet použitých kliknutí. Tieto informácie nie sú spojené so žiadnými osobnými, identifikovateľnými informáciami. Informácie sú získavané za účelom analýzy trendov, správy webu, sledovania pohybu používateľov a zberu demografických informácií. 

Súbory cookies a webové signály 

Naša stránka www.dielypeletovekachle.sk používa súbory cookies podobne ako iné stránky. Tieto súbory sa používajú na úschovu informácií zahrňujúcich preferencie návštevníkov a zdrojové miesto pripojenia. Používajú sa na optimalizáciu užívateľských skúseností tým, že sa obsah internetovej stránky prispôsobí na základe užívateľových trendov prehľadávania a ďalších informácií. 

Súbory cookie Google DoubleClick DART 

Spoločnosť Google je jedným z predajcov (tretia strana) na našej stránke. K predaju používa DART cookies, ktoré slúžia na poskytovanie reklám návštevníkom našej stránky na základe ich predchádzajúcich návštev iných stránok. Možnosť odhlásenia z používania súborov DART cookies na nasledujúcej adrese: https://policies.google.com/technologies/ads. Je potrebné navštíviť zásady ochrany osobných údajov pre reklamnú a obsahovú sieť Google.  

Politika zásady ochrany osobných údajov 

Zákazníci majú možnosť prezrieť si zásady ochrany osobných údajov každého z našich reklamných partnerov v zozname na internetovej stránke: www.dielypeletovekachle.sk. Naše zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou generátora zásad ochrany osobných údajov. 

Reklamné servery a reklamné siete tretích strán používajú technológie ako sú cookies, JavaScript alebo webové signály. Príslušné technológie sú použité v reklamách a odkazoch, ktoré sú následne zobrazené na našom webe a sú odosielané priamo do internetových prehliadačov užívateľov. V takýchto prípadoch je automaticky odosielaná vaša IP adresa. Technológie sú používané na meranie účinnosti reklamných kampaní a/alebo k prispôsobeniu obsahu reklám, ktoré následne vidíte na navštevovaných internetových stránkach. 

Poznámka: www.dielypeletovekachle.sk nemá prístup ani kontrolu nad cookies používanými inzerentami tretích strán.  

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán 

Zásady ochrany osobných údajov na internetovej stránky www.dielypeletovekachle.sk sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo iné internetové stránky. Odporúčame zákazníkom, aby si preštudovali príslušné zásady reklamných serverov tretích strán, kde nájdu podrobnejšie informácie. Môžu tu byť zahrnuté postupy a pokyny ako vykonať zmeny.  

Návštevníci majú možnosť zakázať súbory cookies prostredníctvom individuálneho nastavenia internetového prehliadača. Podrobnejšie informácie o správe súborov cookies v konkrétnych internetových prehliadačoch nájdete na internetových stránkach týchto prehliadačov. 

Informácie pre detí 

Medzi našu ďalšiu prioritu patrí zabezpečenie ochrany detí počas používania internetu. Vyzývame preto rodičov a pestúnov aby pozorovali, zúčastňovali sa, monitorovali a usmerňovali aktivity svojich detí. 

www.dielypeletovekachle.sk vedome nezbiera osobné identifikovateľné informácie od detí mladších ako 13 rokov. Milý rodičia a pestúni, pokiaľ sa domnievate, že vám vaše deti poskytli tieto informácie, odporúčame vám nás čo najskôr kontaktovať. Urobíme všetko čo bude v našich silách, aby boli tieto informácie z našich záznamov obratom odstránené.  

Zásady online ochrany osobných údajov 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na naše online aktivity a platia pre všetkých návštevníkov našej internetovej stránky s ohľadom na informácie, ktoré boli poskytnuté a/alebo zozbierané na www.dielypeletovekachle.sk. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na informácie zhromaždené offline (mimo našej internetovej stránky) alebo na iných internetových kanáloch. 

Súhlas 

Používaním www.dielypeletovekachle.sk súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a obchodnými podmienkami.